skip to Main Content

Als u een grote uitgave te wachten staat, maar u niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij mij aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord wanneer u rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. Ik begin het adviesgesprek daarom met een analyse van uw situatie. Is een lening echt de beste oplossing om uw wens te vervullen? Hoe is de balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij uw bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Ik reken bovendien uit hoeveel u kunt lenen en wat de lening u per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugbetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of leners moeten vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat u na de betaling niets meer hoort en u uw geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat u door mij adviseren.

Leenvormen

U kunt kiezen uit verschillende leenvormen:

Persoonlijke lening
U spreekt af hoeveel u leent en binnen welke termijn u dit bedrag aflost. De rente en de aflossing per maand staan voor de hele looptijd vast. Uw maandelijkse kosten blijven dus stabiel en u weet precies wanneer de lening is afgelost. Anders dan vroeger kunt u bovendien bij bijna alle kredietverstrekkers tegenwoordig uw lening versneld aflossen zonder daarvoor een boete te betalen

Doorlopend krediet
U spreekt een maximum leenbedrag af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen, maar omdat u een vast maandbedrag aan aflossing en rente betaalt, heeft een gedaalde of gestegen rente alleen gevolgen voor de looptijd van uw lening. Afgeloste bedragen kunt u weer opnieuw opnemen. Maar omdat dat ertoe kan leiden dat consumenten niet meer van hun lening afkomen, geldt voor nieuwe doorlopende kredieten een maximale looptijd van 15 jaar. Sommige kredietverstrekkers hebben bovendien bestaande doorlopende kredieten aan banden gelegd, bijvoorbeeld door het kredietlimiet maandelijks te verlagen.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet ben ik wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier staan uw gegevens over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. Dat geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt. Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is uw huis toe aan een opknapbeurt maar heeft u onvoldoende financiële reserve? Dan is het zeker de moeite waard een lening te overwegen. De rente over de lening is namelijk fiscaal aftrekbaar als u het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning. Ik ga voor u na welke leenvorm het beste past bij uw verbouwingsplannen. Dat kan een ‘gewone’ lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek
U kunt voor uw verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker u een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van uw woning na de verbouwing, de hoogte van uw inkomen en uw huidige hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn.

Voor een tweede hypotheek kunt u vaak alleen terecht bij uw huidige hypotheekverstrekker. U moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Persoonlijke lening
De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan die van een tweede hypotheek. Het voordeel is dat u de lening in korte tijd kunt aflossen, bijvoorbeeld in vijf jaar. Meestal betaalt u geen advies-, taxatie- of notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiervoor moet u onder andere het aflossingsschema voorleggen aan de Belastingdienst.

Of u in aanmerking komt voor een persoonlijke lening hangt onder meer af van uw inkomen, uw woonlasten, uw gezinssituatie en eventueel andere financiële verplichtingen. U kunt bovendien afspreken om bij overlijden (een gedeelte van) de lening kwijt te laten schelden, zodat uw nabestaanden geen nadeel ondervinden.

Andere pagina’s: