skip to Main Content

Als u arbeidsongeschikt wordt of uw baan verliest, dalen uw inkomsten. Kunt u dan wel in uw eigen huis blijven wonen? Met een woonlastenverzekering heeft u de zekerheid dat u uw hypotheeklasten nog voor een bepaalde periode kunt betalen.

Waarvoor bent u verzekerd?

De woonlastenverzekering wordt meestal afgesloten voor het risico van inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Uw woonlasten worden dan voor een bepaalde periode helemaal of gedeeltelijk vanuit de verzekering betaald.

Waar moet u op letten?

U bepaalt grotendeels zelf wat en voor welk bedrag u zich verzekert. Ik help u graag de juiste keuze te maken en bespreken met u de volgende punten:

  • Hoe hoog is de uitkering? Verzekert u de volledige hypotheeklasten of een deel?
  • Wat is de looptijd van de verzekering en de maximale duur van de uitkering? Het is raadzaam om de verzekering af te stemmen op de looptijd van uw hypotheek.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wanneer bent u in de ogen van de verzekeraar arbeidsongeschikt? Is het criterium ‘passende arbeid’, dan hoeft u alleen werk te accepteren dat aansluit bij uw opleiding en werkervaring. Bij ‘gangbare arbeid’ moet u ook ander werk accepteren.
  • Keert de verzekeraar het volledige verzekerde bedrag ook uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid sluit de verzekering uit? Keert de verzekering ook uit als u door burn out, psychische problemen of een whiplash arbeidsongeschikt wordt?
  • Hoe lang is de wachttijd voordat de uitkeringen ingaan? Vaak is dat 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid, omdat uw werkgever in die periode nog loon uitbetaalt. Maar soms kunt u ook kiezen voor een wachttijd van 1 jaar.

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

U kunt ook een woonlastenverzekering afsluiten voor het geval u werkloos wordt. Of dit zinvol is, hangt helemaal af van uw persoonlijke en uw financiële situatie. Ik adviseer u graag.
Bij werkloosheid is de uitkeringsduur overigens wel beperkt en is de premie niet aftrekbaar.