skip to Main Content

Gemiddeld krijgen Nederlanders eens in de 10 jaar te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaalt u dat zelf? Een advocaat kost u €200,- tot €300,- per uur. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als er een conflict ontstaat waar u met een goed gesprek niet uitkomt, kan een rechtszaak onvermijdelijk zijn. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

Verschillende conflicten
U kunt zich verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar uw pakket wordt. Te verzekeren zijn:

 • Consumentenzaken
 • Arbeidsconflicten
 • Woonkwesties
 • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
 • Fiscaliteit
 • Sociale wetgeving
 • Vermogensbeheer
 • Mediation bij echtscheiding

Dekking

U heeft recht op juridische hulp en juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

 • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
 • Gerechts- en griffiekosten.
 • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.

Niet gedekt zijn:

 • Rechtshulp bij echtscheiding (wel mediation).
 • Fiscale disputen.

Zelf uw advocaat kiezen

Voor rechtshulp wordt u bijgestaan door de juristen van de verzekeraar, maar u bent niet altijd verplicht om van hun diensten gebruik te maken. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat u bij een gerechtelijke of administratieve procedure (zoals een ontslagzaak via UWV) altijd zelf uw advocaat mag kiezen. Wel moet u altijd eerst toestemming vragen aan uw rechtsbijstandverzekeraar als u een externe advocaat in wilt schakelen.

Verzekeraars hebben een kostenmaximum voor externe advocaatkosten. Dat maximum kan zo laag zijn dat het de vraag is of u überhaupt nog een zaak kunt voeren. U loopt bovendien het risico dat de procedure tussentijds gestaakt moet worden als de externe advocaatkosten niet langer vergoed worden. U kunt daarom ook kiezen voor een hoger kostenmaximum, maar dan betaalt u wel meer premie.

Op maat verzekerd

Ik bespreek met u welke modules u in uw verzekering opneemt en ga na of u al een rechtsbijstanddekking heeft op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Op tijd verzekeren

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. U krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Preventief advies

Wilt u weten wat uw kansen zijn in de rechtszaal? U heeft recht op preventief juridisch advies. Ook kunt u vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Geschillenregeling

Veel polissen bevatten een geschillenregeling. Als bijvoorbeeld uw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat de verzekeraar de kans van slagen te klein acht, kunt u een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing terecht is.

Gesubsidieerde rechtshulp

Op gesubsidieerde rechtshulp van de overheid kunt u alleen rekenen als uw inkomen laag is en als een gang naar de rechter een betere oplossing is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie of mediation. Voor de griffiekosten draait u ook met gesubsidieerde rechtshulp zelf op en u betaalt een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het soort rechtszaak en bedraagt tussen de €196,- en €849,-. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.