skip to Main Content

Als uw eigen woning beschadigd of verwoest wordt, leidt dat tot grote financiële problemen. U kunt daarom niet zonder een opstalverzekering die zowel uitkeert bij grote schades door bijvoorbeeld brand, als bij kleinere schades. Als u een hypotheek heeft, is een opstalverzekering verplicht.

Waarvoor bent u verzekerd?

De opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) dekt onder andere directe schade aan de woning als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, diefstal, storm, waterschade, rook- en roet, neervallen van luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring, en omvallen van bomen. U kunt kiezen uit een eenvoudige of uitgebreidere dekking. Het is belangrijk na te gaan wat de dekking precies inhoudt. Zo is niet altijd meeverzekerd:

  • Fundamenten van de woning.
  • Glasschade.
  • Schroei- en smeltschade.

Bijzondere kosten

Naast kosten door directe schade aan uw woning, kunt u bij calamiteiten ook te maken krijgen met bijzondere kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om verblijfskosten als u tijdelijk ergens anders moet wonen. Om kosten voor hak- en breekwerk als bijvoorbeeld een defect in de waterleiding opgespoord moet worden. Of om bereddingskosten als er maatregelen getroffen moeten worden om extra schade te voorkomen. Andere kosten zijn: opruimingskosten als beschadigde delen van de woning afgevoerd moeten worden en saneringskosten bij verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater of als er asbest is vrijgekomen. Juist in de vergoedingen voor de bijzondere kosten verschillen opstalverzekeraars behoorlijk. Er gelden bijvoorbeeld beperkende voorwaarden of de kosten worden sowieso niet vergoed. Ook kosten van een schade-expert zijn soms niet verzekerd.

Als u na een flinke schade geen hoge rekeningen tegemoet wilt zien, kunt u zich het beste door mij laten adviseren over de dekking.

Verzekerd bedrag

Met de opstalverzekering is uw woning voor een bepaald bedrag verzekerd. Dit verzekerde bedrag hangt niet af van de waarde van de woning op de vrije markt, maar van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om de woning op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen. Bij volledige verwoesting van de woning krijgt u dat bedrag uitgekeerd.

Onderverzekering

Het kan voorkomen dat het verzekerde bedrag op uw polis niet hoog genoeg is. U bent dan onderverzekerd. De gevolgen daarvan ondervindt u als u schade gaat claimen. Als u te laag verzekerd bent, krijgt u een lagere vergoeding. Om dat te voorkomen bieden veel verzekeraars een garantie tegen onderverzekering. Ik ga graag na of het verzekerde bedrag van uw opstalverzekering hoog genoeg is.

Keuzevrijheid

Veel mensen krijgen bij het afsluiten van de hypotheek het aanbod om ook de woning bij dezelfde aanbieder te verzekeren. Dat is echter niet verplicht, u bent vrij zelf een verzekeraar te kiezen. Ik beschik over een overzicht van opstalverzekeringen en ga voor u na met welke verzekering u het beste uit bent.